I HAVE INTERNET. #happygilmoreday β€οΈπŸ‘―πŸ™ŒπŸ˜

grape pie adventure day, a success, if I do say so myself πŸ˜πŸ‡

grape pie adventure day, a success, if I do say so myself πŸ˜πŸ‡

sunday driving πŸŒ³πŸ‚β˜ΊοΈ #grapepieadventureday

sunday driving πŸŒ³πŸ‚β˜ΊοΈ #grapepieadventureday

Let grape pie adventure day begin! β˜€οΈβ˜ΊοΈπŸ‡ (at Canandaigua City Pier)

throwin’ it back to the best times ❀️ #gottagetwithmyfriends

throwin’ it back to the best times ❀️ #gottagetwithmyfriends

heyyy uhh whatcha doin’ down there? #latergram

heyyy uhh whatcha doin’ down there? #latergram

let fall begin! πŸ‚

let fall begin! πŸ‚

take me back to 8am 😍 #latergram

take me back to 8am 😍 #latergram

πŸ—»

πŸ—»

someone is not too happy about leaving the ADKs… πŸ˜‚πŸΆ

someone is not too happy about leaving the ADKs… πŸ˜‚πŸΆ

Climb the mountains and get their good tidings. Nature’s peace will flow into you as sunshine flows into trees. The winds will blow their own freshness into you, and the storms their energy, while cares will drop away from you like the leaves of Autumn.” β€οΈβ˜€οΈπŸ‚ (at Whiteface Mountain, Lake Placid NY)

Climb the mountains and get their good tidings. Nature’s peace will flow into you as sunshine flows into trees. The winds will blow their own freshness into you, and the storms their energy, while cares will drop away from you like the leaves of Autumn.” β€οΈβ˜€οΈπŸ‚ (at Whiteface Mountain, Lake Placid NY)

A pie a day keeps the doctor away… that’s how it goes, right?

A pie a day keeps the doctor away… that’s how it goes, right?